Deducció Subvencions Renda 2014

0

presentacionSabies que… si has cobrat alguna subvenció pública s’ha de declarar a la declaració de Renda?

Si durant l’any 2014 has cobrat alguns tipus de subvenció, com pot ser el PIVE per comprar-te un cotxe nou, o per l’adquisició o rehabilitació de l’habitatge habitual, ajudes a llibres de text, menjadors… cal tenir-ho en compte a l’hora de fer la declaració de la Renda.

Per aquest motiu hem de fer un llistat amb totes les subvencions que s’han d’incloure a la declaració de la Renda, i en quina forma cal considerar-les.

S’entenen com a ‘Rendiments del treball’ les següents ajudes públiques:
 • Per l’adquisició de llibres de text i material didàctic i informàtic complementari.

 • Per menjador.

 • Per transport escolar.

 • Xecs escola bressol.

 • Per la integració i emergència social, destinades a sufragar despeses d’aliments, llum i aigua

  • Per assistència a domicili, si no és de les considerades excemptes per l’Administració.

  • Dirigides a dones que pateixen violència de gènere, segons determinades circumstàncies.

  • Pla PREPARA (ajuda econòmica d’acompanyament per a la participació en el programa de requalificació professional de persones en atur).

  Com  Rendiment d’activitats econòmiques’:

  Quan s’hagin concedit a empresaris o professional vinculades a l’exercici de la seva activitat:

  • Les destinades a subsistir ingressos de l’exercici, tindran tractament de subvencions.

  • Si la subvenció esta vinculada a un element patrimonial, s’entendrà com a subvenció de capital. Per exemple, pla “PIVE” (Programa d’Incentius al Vehicle Eficient).

  Com Guany Patrimonial:
  • Subvencions per a l’adquisició o rehabilitació habitatge habitual.

  • Subvencions per a la reparació de defectes estructurals en l’habitatge habitual.

  • Ajudes públiques del Pla Renove de béns (electrodomèstics, calderes, finestres…).

  • Ajudes públiques per a la instal·lació de rampes, ascensors.

  • Ajustes programa PIVE (Programa de Incentius al Vehicle Eficient).

  • Renda bàsica d’emancipació.

  • Bons Culturals.

   Per altra banda, NO tindrà consideració de Rendes que s’hagin de declarar a la declaració de l’IRPF les ajudes econòmiques que es concedeixen per despeses de malaltia que no està cobert pel Servei de Salut o Mutualitat corresponent.

   En cas de dubtes o necessitat de més informació pots trucar al tel. 93.105.05.83, o enviar un correu electrònic a info@activaconsultoria.com

   Maite Reina Cuadra

   Assessora Fiscal a ACTIVA CONSULTORIA

Previous Post Next Post