Assessorament Fiscal – Comptable

  • Inicio
  • Assessorament Fiscal – Comptable
El nostre propòsit és proporcionar als nostres clients un tracte directe i personal per poder analitzar i tramitar totes les seves obligacions fiscals, tributàries i comptables.

Un servei especialitzat i a mida de les necessitats de l’empresa.
– Planificació i Optimització fiscal.
– Gestió Triburaria
– Comptabilitat
– Impost sobre la Renda i Patrimoni.
– IVA, Operacions Intracomunitaras.
– Impostos Sobre Societats.
– Liquidació d’Impostos de Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics.
– Impost sobre Suceciones i donacions
– Plusvàlues de Ajuntament.
– Recursos i actuacions davant la inspecció tributària.
– Elaboració i registre de llibres fiscals obligatoris, Comptes Anuals.
– Externalització Departaments Fiscal – Comptable -Financer
– Assessoria Financera.