Assessorament Jurídic-Legal

  • Inicio
  • Assessorament Jurídic-Legal
Activa Consultoria ofereix als seus clients com un més dels seus serveis, un assessorament jurídic-legal especialitzat en:
– Constitució de societats i altres operacions societàries.
– Confecció i revisió de contractes civils i mercantils.
– Assessorament i tramitació de processos concursals.
– Defensa legal en processos civils davant els jutjats i / o tribunals.
– Defensa legal en processos penals davant els jutjats i / o tribunals.
– Gestió d’impagats i reclamacions de quantitat via judicial i extrajudicial.