blog

Category Archive

Impost sobre els habitatges buits any 2015   Recentment hem sentit a parlar de l’Impost sobre els habitatges buits. A qui afecta? Quines són les obligacions que caldrà complir? De quins terminis es disposarà? En aquest article volem explicar de manera breu quines són les principals característiques d’aquest nou tribut així com donar a conèixer […]