Noticies

Category Archive

Ets Autònom i estàs per Mòduls? Ja saps si l’any que ve podràs continuar tributant per mòduls? Nous límits per poder acollir-se a Estimació Objectiva IRPF i Règim Simplificat,  i noves activitats excloses a partir del 01/01/2016.  El Novembre del 2014, es varen publicar vàries lleis que modificaven els límits i les activitats per poder acollir-se […]


Tens una Societat Civil amb activitat mercantil? Ja sabeu que fareu al 2016? A partir del 2016 totes les Societats Civils amb activitat econòmica mercantil hauran de tributar per Impost de Societats. En la Llei 27/2014 de 27 de Novembre de l’Impost de Societats (LIS) es va modificar la definició de subjecte passiu de l’Impost […]


Economia Digital: L’Agència Tributària rastrejarà més 200.000 dominis per intensificar la seva actuacions contra el frau fiscal el 2015. Segons el Pla de control Tributari pel 2015 presentat pel Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, es focalitza en 4 punts principals:   Comprovacions coordinades a nivell nacional en establiments de Vendes al Consumidor final, que puguin […]


Os dejo un artículo del diario cinco días del pasado jueves 26 de Febrero de 2015, donde se hace eco de la previsión  de aprobar por parte del Consejo de Ministros del viernes 27 de Febrero de 2015,  un real decreto que regulará y pondrá en marcha de inmediato nuevos procedimientos que tendrán los particulares, entre ellos […]


La nueva Ley 26/2014, de 27 de diciembre del IRPF, introduce en su artículo 81 bis dos impuestos negativos (deducciones en cuota) para aquellos contribuyentes con descendientes o ascendientes con discapacidad o que formen parte de una familia numerosa. Estos contribuyentes tendrán derecho a una deducción en cuota de hasta 1.200 euros   anuales por ascendiente […]