Consultoria Financera

  • Inicio
  • Consultoria Financera
La nostra proposta té com a objectiu la planificació de les actuacions empresarials a curt, mitjà o llarg termini per tal d’incrementar la seva eficiència, optimitzar els seus processos i reduir els seus costos fixos.
oferim:
– Elaboració d’informes econòmics i financers, analítica i planificació financera
– Plans d’empresa
– Gestió de tresoreria.
– Assessorament organitzatiu.
– Assessorament estratègic.
– Externalització de la figura del director Financer
– Ajuda a la implementació de Programari específics de analítics financers.