Fi Móduls 2016

0

Ets Autònom i estàs per Mòduls? Ja saps si l’any que ve podràs continuar tributant per mòduls? Nous límits per poder acollir-se a Estimació Objectiva IRPF i Règim Simplificat,  i noves activitats excloses a partir del 01/01/2016.

 El Novembre del 2014, es varen publicar vàries lleis que modificaven els límits i les activitats per poder acollir-se al que col·loquialment coneixem com mòduls per l’atribució de rendes en les Activitats econòmiques dels empresaris individuals (autònoms), per IVA i IRPF.

Aquestes modificacions no entraven en vigor fins el dia 01 de Gener de 2016, i per tant, he cregut convenient ara que ja estem arribant a finals del 2015 posar-ho de manifest.

Una de les Lleis que es va publicar va ser la la Llei 26/2014 de 27 de Novembre, en reforma de la Llei 35/2006 de IRPF.

L’altre Llei es la Llei 28/2014, de 27 de novembre, per la que es modifica la Llei 37/1992, de 28 de desembre, de l’Impost sobre el Valor Afegit (IVA), a on igual que en el IRPF amb efecte 1 de Gener de 2016, s’estableixen nous límits d’exclusió del Règim Simplificat d’IVA homogeneïtzant amb l’IRPF.

La intenció d’aquestes modificacions va ser la de de reduir l’àmbit d’aplicació d’aquests mètodes, tant des de un punt de vista quantitatiu, en quant a la reducció de límits d’aplicació, com des d’un punt de vista qualitatiu, exclouen activitats que es puguin acollir a aquest règim, i amb entrada en vigor a partir de l’1 de Gener de 2016.

Per últim el passat  29 d’Octubre es va publicar  la Llei 48/2015 de Pressupostos Generals de l’Estat pel 2016, a on finalment es van establir els limits definitius.

Per tant tenin en compte totes les modificaciones comentades, els nous límits  definitius a partir de l’1 de Gener de 2016, són els següents:

Límits quantitatius:

IRPF: Estimació Objectiva: 

  taula moduls 1

 

 

 

 

 

 

IVA: Règim Simplificat:

taula modul2

 

 

 

 

 

 

Límits qualitatius:

 A part de la modificació dels límits aplicables, la part que es pot considerar més important, perquè afectarà a un gran número d’empresaris individuals, es l’exclusió d’una sèrie d’activitats, que fins ara si que es permetia, i a partir del 2016 no es podran acollir  per una banda, al règim d’Estimació Objectiva per IRPF, i per altra banda el Règim simplificat per IVA (el que es coneix com mòduls).

Aquestes activitats són les activitats incloses dintre de les Divisions 3, 4 i 5, secció 1a de les Tarifes de l’IAE.

A continuació es detalla aquelles activitats dins d’aquestes divisions, afectades que fins ara si que es permetia acollir-se a aquests mètodes, i que obligatòriament han de passar als sistema d’estimació directa:

taula_epigraf_moduls_2016

Per tant, si en el 2015 has estat tributant per móduls i estas fora d’un dels límits anteriors, es aconsellable que vagis al teu assessor per informar-te com haurás de tributar pel 2016.

Maite Reina
Assessora Fiscal
Previous Post Next Post