Llei Protecció de Dades (LOPD): El per què de la seva importància.

0

Que és lo important de la llei de protecció de dades?

Cobrir la llei de protecció de dades, no es nomes omplir un formulari, registrar-se en l’Agencia Espanyola de Protecció de DaFOTO_LOPD_V2des, i prou. Si no, que va mes enllà de tot això, formant part de la política i  de la filosofia de  la nostra empresa.

L’objectiu principal d’aquesta Llei es “Garantir i protegir el tractament de dades, les llibertats publiques i els drets fonamentals i especialment el dret a l’honor i la intimitat personal i familiar”.

A partir d’aquí dintre d’una organització estem obligats a prendre mesures per protegir aquestes dades, per assegurar la privacitat de les dades de les persones físiques amb les quals interactuen en el nostre dia a dia de la nostra organització. Aquestes persones físiques no només son clients, si no també son els nostres treballadors, els col·laboradors, …, en definitiva tota persona física de la quál tenim dades i podem fer us d’elles.

Però a part de tot això, també hem de tenir clar que establir una política de protecció de dades en la nostra empresa, també ens pot beneficiar per la nostra seguretat jurídica, davant de tercers.

Un exemple, son els casos que últimament hem pogut veure en les notícies de treballadors que fan servir el Mail o mòbil professional per a us personal. Si com empresa tenim establert una política de protecció de dades, i cada cop que una persona entra a treballar en la nostra empresa, li donem unes instruccions i li fem signar com que està informat de què pot fer i què no pot fer amb les eines que li donem per la seva feina, això ens dona més seguretat jurídica, davant d’un us no adequat per part del treballador d’aquestes eines.

Un altre exemple, es els nostre clients també li hem de informa i ens han de prestar el seu consentiment, per poder cedir les seves dades amb tots el col·laboradors o subcontractats o empreses del nostre grup que treballen amb o per nosaltres.

Moltes vegades no som conscients que estem manipulant o transferim  dades que no son nostres i que potser no tenim el consentiment adequat. Això cada vegada es més important, tenint en compte l’us de les Xarxes Socials, no només a us personal sino professional i comercial.

Per tant es molt important assessorar-se amb un bon especialista i  no només enregistrar-se en l’Agencia Espanyola de Protecció de Dades.

S’han d’establir uns protocols de actuació i de documentació amb les diferents entitats o individus que interactuem quotidianament. A més de fer les Auditories que moltes entitats estan obligats.

Per tant us convido a que us informeu amb un especialista en aquest temes i que si ja esteu enregistrats en l’Agencia Espanyola de Protecció de Dades, fer una auditoria per revisar si ho teniu actualitzat o teniu alguna mancança sobre les últims canvis legislatius.

Maite Reina Cuadra

Assessora d’Empreses

@ActivaTerrassa.

Previous Post Next Post