Software de Gestió

L’excel·lència en la gestió necessita sistemes d’informació que facilitin la gestió diària de l’organització i que permetin la modelització i anàlisi de les dades, per optimitzar recursos i millorar processos.

Mitjançant la implantació de programari de gestió, de quadres de comandament, models de reporting operacional i analític, ajudem als nostres clients en la presa de decisions per a una gestió eficaç i el camí cap a l’excel·lència.
Oferim:
Assessorament en l’ús de les noves tecnologies per optimitzar recursos i millorar processos
Anàlisi, selecció i implantació de Software de Gestió convenient a les necessitats del client.
Anàlisi dels sistemes del client i veure opcions de millora si fos possible, o adaptació amb solucions complementàries estàndards oa mida del client.
Aplicacions per l’analítica financera i externalització de la direcció financera, mitjançant Quadres de Comandament i sistemes basats de datawarehouse datamarts, amb models de reporting operacional i analític, Programari BPM (Business Process Management Software)
Productes que oferim:
Solució A3ERP, com a programari de gestió, A3ERP t’ofereix una visió 360º de l’empresa, gestionant totes les seves àrees: laboral, comercial, compres, Logística, Producció, Financera, optimitzant recursos i simplificant processos, per ajudar a la presa de decisions per a la teva empresa.
Programari Facturació Electrònica
Programari específic Gestió Magatzem
Business Intelligence
TPV
Software a mida.

Visión 360º de la empresa. Más eficacia, más facilidad, mayor eficiencia

[LayerSliderWP] Slider not found